Minnesrunor

Minnesrunor över avlidna Systrar och Bröder i Sancte Örjens Gille har nedtecknats i samlingar sedan 1922. Samlingarna utges med cirka tre års mellanrum, den senast år 2020. Antalet runor i de totalt 45 samlingar som hittills publicerats uppgår till 1085 stycken.

Alla runor är tillgängliga för nedladdning enligt anvisningarna nedan. Avsikten är att när varje samling av minnesrunor utgivits uppdatera med de medlemmar som avlidit den senaste perioden.

Sök efter specifik minnesruna

Här kan du söka efter en särskild minnesruna. Skriv för- och/eller efternamn på personen i sökrutan.

Välj minnesruna i menyn

I menyn listas minnesrunorna alfabetiskt, sorterat på efternamn. När du väljer en minnesruna så öppnas den i ett nytt fönster.

Välj minnesruna efter dödsår

Välj först ett år. Därefter listas minnesrunor från det årtalet i den undre menyn.

Lista över alla minnesrunor