Minnesrunor

Minnesrunor över avlidna medlemmar i Sancte Örjens Gille har nedtecknats och utgivits i samlingar sedan 1922. Samlingarna utges med 2-3 års mellanrum, senast 2014. Antalet runor i de totalt 43 samlingar som hittills publicerats uppgår till 998 st.

Alla runor är tillgängliga för nedladdning enligt anvisningarna nedan. Avsikten är att i maj-juni varje år uppdatera listan med de medlemmar som avlidit det senaste året.

Sök efter specifik minnesruna

Här kan du söka efter en särskild minnesruna. Skriv för- och/eller efternamn på personen i sökrutan.

Välj minnesruna i menyn

I menyn listas minnesrunorna alfabetiskt, sorterat på efternamn. När du väljer en minnesruna så öppnas den i ett nytt fönster.

Välj minnesruna efter dödsår

Välj först ett år. Därefter listas minnesrunor från det årtalet i den undre menyn.

Lista över alla minnesrunor