Välkommen till S:te Örjens Gille

Sancte Örjens Gille bildades 1921 och har som förebild det medeltida bergsmansgille vid Falu gruva, Convivium Sancti Georgii in monte cupri, som fungerat som ett skyddsgille vid Stora Kopparberget med S:t Georg som skyddspatron.

Till det nuvarande Gillets syften hör bl.a. att befordra och främja kulturhistorisk forskning inom bergshanteringen. Gillet utger en skriftserie, ”Med Hammare och Fackla”, i vilken publiceras uppsatser med teknik- och kulturhistoriskt innehåll, företrädesvis med anknytning till bergshanteringen.

Levnadsteckningar över avlidna medlemmar publiceras i en skriftserie med titeln ”Minnesrunor”. Skrifter ur båda serierna kan beställas hos Gillets kansli, och kommer senare att finnas tillgängliga på denna webbplats. Klicka nedan på omslagen till resp. skriftserie för mer information.