Lösenord (för medlemmar)
Minnesrunor över avlidna medlemmar i Sancte Örjens Gille har nedtecknats och utgivits i samlingar sedan 1922. Samlingarna utges med 2-3 års mellanrum, senast 2014. Antalet runor i de totalt 43 samlingar som hittills publicerats uppgår till 998 st.

Alla runor är tillgängliga för nedladdning enligt anvisningarna nedan. Avsikten är att i maj-juni varje år uppdatera listan med de medlemmar som avlidit det senaste året.


Sök bland runorna:
Enklast hittar du det namn du söker genom att i sökrutan skriva de inledande bokstäverna i familjenamnet. Markera namnet och ladda ner! – Endast familjenamn är sökbara.

Du kan också i rullningslistan ”scrolla” dig fram till det namn du söker.

I rullningslistan anges vid varje namn den samling i vilken runan återfinns. Många av samlingarna kan beställas från Gillets kansli. Pris per samling 150 kr.

Runorna nedladdas som pdf-filer (Adobe Reader måste vara installerad på datorn).


Det är givetvis möjligt att spara en nedladdad runa på t.ex. hårddisk. Hur du gör detta är beroende av vilken webbläsare (Internet Explorer, Google Chrome, Opera etc.) och vilken version av Adobe Reader du använder. En pdf-fil kan naturligtvis också skrivas ut.

Anm. Internet Explorer version 8 kan inte användas för nedladdning av runor. Installera en senare version eller annan webbläsare, t.ex. Google Chrome.